Услуги

Избор на услуги кои што компанијата БИГМАК нуди

Изведба на секаков вид кровови

БИГМАК врши изведба на секаков вид на кровови

Челични конструкции

Монтажа на челични конструкции, вентилација, изолација.

Монтажа на панели

БИГМАК врши монтажа со стручни мобилни екипи кои изведуваат монтирање на кровови од пластифициран, алуминиумски и поцинкуван лим, комплет со сите врзани елементи, олуци и опшивки. БИГМАК  врши сечење и монтажана кровни и фасадни панели.

Монтирање на соларни панели (фотоволтаици)

Монтажа на соларни панели (фотоволтаици)

Слитување

Надолжно сечење на лим (слитување) до дебелина од 2 mm и ширини на ленти дадени од нарачателот.

  • Надолжно сечење на лим (слитување) до дебелина од 2 mm и ширини на ленти дадени од нарачателот.
  • Максимална дебелина на лимот 2mm
  • Минимална ширина на исечената лента е 70mm
  • Толеранција при сечењето од +/- 0.5mm
  • Максимална ширина на лимот 1250mm
  • Минимален влезен внатрешен пречник на лимот ϕ 400mm
  • Излезен внатрешен пречник на лимот ϕ 500 - ϕ 550mm
  • Максимална тежина на влезниот котур 8000kg

Поставување ФИЛЦ-антикондензат

БИГМАК поставува ФИЛЦ-антикондензант платно на лимовите со машинско лепење.