Производи/Антикондензат ФИЛЦ

Антикондензат ФИЛЦ

КРОВЕН ЛИМ БЕЗ И СО АНТИКОНДЕНЗИВНИОТ
ФИЛЦ ХДФ А

Апсорпција на вода

Хоризонтално
45°
Вертикално

Min 900 gr/m2
Min 700gr/m2
Min 700gr/m2

Стабилност

Според
DIN 4102
дел 1

Б1 заедно
со лепакот
и металот

Температурна адхезија

DIN EN
20354

0,02 на 125Hz
0,04 на 500Hz
0,12 на 2000Hz
0,42 на 4000Hz

Звучна апсорпција

DIN 52162

0,045 W/mK

Топлотен коефициент

IEC 68 -2 - 10

Еволуција 1

Производи/Тервол Изолација

ТЕРВОЛ Изолација

ТЕРВОЛ-изолација дебелина д=5см, 10см

< Назад кон производи