Ваш пријател и партнер од 1990

Лиценца Б ISO9001 ISO14001 ISO 18001:2007

Антикондензат филц

Решение за проблемот на кондензација! Ново и за првпат на Балканот, само БИГМАК поставува на профилираните наребрени лимови филц-антикондензант.

На долната страна на лимот се нанесува антикондензивен филц ХДФ А кој ја упива кондензацијата кога ќе се појави, а потоа во текот на денот пополека испарува во просторот.

Антикондензат филцПревземи спецификација

Карактеристики

Апсорпција на вода
Хоризонтално
45°
Вертикално
Min 900 gr/m2
Min 700gr/m2
Min 700gr/m2
Стабилност
Според DIN 4102 дел 1
Б1 заедно со лепакот и металот
Температурна адхезија
DIN EN 20354
0,02 на 125Hz
0,04 на 500Hz
0,12 на 2000Hz
0,42 на 4000Hz
Звучна апсорпција
DIN 52162
0,045 W/mK
Топлотен коефициент
IEC 68 -2 - 10
Евоуција 1

Кровен лим без и со антикондензивниот филц ХДФ А