Ваш пријател и партнер од 1990

Лиценца Б ISO9001 ISO14001 ISO 18001:2007

Лим и лимарска галантерија

За изработка на лимарските материјали, се користи ROLL FORMING машина со два БИГМАK профила TR 32/198 и TR 17/137, на која може да се врши профилирање на сите лимови на неограничена должина со точност во дел од милиметарот. Бојата на лимот е по изборот на нарачателот.

Ново и за првпат на Балканот, само БИГМАК поставува на профилираните наребрени лимови филц-антикондензант.

TR 32/198 Кровни и фасадни профилирани лимовиПревземи спецификација

TR 17/137 Кровни и фасадни профилирани лимовиПревземи спецификација

TR 4/75 Кровни и фасадни профилирани лимовиПревземи спецификација