Ваш пријател и партнер од 1990

Лиценца Б ISO9001 ISO14001 ISO 18001:2007

Магацин и салон Vule Company
КАМ Скопје Север
Кафе Бар Гимназија Никола Карев
Бензинска пумпа Макпетрол Бигорски
Бензинска пумпа Макпетрол Радовиш
Титан Цементарница Усје
Винарија Попов село Сопот
Станбена зграда Бортас
Зграда НЃ Инженеринг
Станбена зграда
Министерство за транспорт и врски
Пекара Силбо
Русе Комерц Гевгелија
Приватна куќа Козле
Магацин - погон Саник Инженеринг
КАМ Дрчево магацин
Внатрешни скали - ентериер
Стадион во Штип
ФФМ трибини
ФФМ трибини
Челична конструкција