Ваш пријател и партнер од 1990

Лиценца Б ISO9001 ISO14001 ISO 18001:2007

КОНТЕЈНЕРИ И МОНТАЖНИ КУЌИ ОД 2 до 200 м2

ТИПСКИ И ПО ЖЕЛБА НА НАРАЧАТЕЛОТ СО ИЛИ БЕЗ ВНАТРЕШЕН ИНТЕРИЕР

Основи и скици за моделите